АКВА КОНСТРУКШЪН ЕООД е компания, изпълняваща обекти в сферата на инфраструктурното строителство.

Основни направления на дружеството са:
Търговия и доставка на строителни и електро материали;
Доставка и монтаж на съоръжения и оборудване за пречиствателни станции;
Изграждане на водопроводни мрежи в населени и извън населени места;
Изграждане на канализационни мрежи, канализационни колектори и пречиствателни станции;
Строителство и поддръжка прилежаща инфраструктура;
Логистични дейности и услуги;
Изготвяне и управление на проекти

В АКВА КОНСТРУКШЪН ЕООД работят опитни инженерни кадри с богат опит в инфраструктурното строителство.
Дружеството е внедрило и прилага интегрирана система за управление на качеството ISO 9001:2008, опазване на околната среда ISO 14001:2004 и здраве и безопасност на работа BS OHSAS 18001:2007.
Ръководството на фирмата, определя като основна цел предоставянето на надеждни и сигурни решения и услуги в областта на инфраструктурното строителство, както и постоянното подобряване на качеството на услугите на Аква Конструкшън ЕООД. Осигуряването безопасност при работа и управление, насочено към опазване на околната среда за удовлетворяване на изискванията на клиентите са нашите основни приоритети.
С качествено изпълнение, безопасна работа, опазване на околната среда и съобразяването с предпочитанията и изискванията на всички страни в строителния процес, фирмата ще се утвърди като една от водещите компании в областта на инфраструктурното строителство в Република България.
Аква Конструкшън притежава необходимата механизация и оборудване и има подписани договори за наемане на тежка строителна техника при необходимост.
Дружеството разполага с висококвалифицирани бригади за изпълнеие на строително-монтажните работи.