За нас

Аква Конструкшън ЕООД стартира дейност през 2013г. като фирма, развиваща се в сферата на изграждането на пречиствателни станции и водна инфраструктура. Оттогава надгражда и усъвършенства дейността си в различни отрасли не само в извършването на строително-монтажни дейности, но и с търговия и доставка на строителни материали, логистични дейности и услуги, изготвяне и управление на проекти.

Фирмата е член на Българска Асоциация по Водите и Камарата на строителите в България и е вписана в централния професионален регистър. Притежава Удостоверения за изпълнение на строежи от всички групи:

- ПЪРВА ГРУПА - строежи от втора до пета категория;

- ВТОРА ГРУПА - строежи от втора до четвърта категория;

- ТРЕТА ГРУПА - строежи от втора до пета категория;

- ЧЕТВЪРТА ГРУПА - строежи от втора до пета категория;

- ПЕТА ГРУПА - отделни видове СМР;

Екипът е съставен от професионалисти с висока квалификация и опит в сферата на строителството. Разполага със съвременна техника и механизация, които ни позволяват изпълнението на проекти с висок стандарт и ефективност.

Фирмата се утвърди като водеща компания на строителния пазар в Република България. Проектите ѝ са доказателство за надеждност и ангажираност към изграждането на инфраструктура, която поддържа баланс между индустриалния напредък и запазването на природните ресурси.

С нас вие избирате:

Професионалисти с висока квалификация

Съвременна техника и механизация

Висок стандарт и ефективност

Не се колебайте да се свържете с нас и да научите повече за това как можем да подпомогнем вашите строителни нужди и да създадем устойчиво бъдеще за всички.

Сертификати