Услуги

Търговия и доставка на строителни материали
Изграждане на пречиствателни станции
Изграждане водопроводни и каналиационни мрежи
Логистични дейности и услуги
Изготвяне и управление на проекти