Пречиствателната станция на Ямбол беше открита с водосвет и рязане на лента

Ямбол вече има действаща пречиствателна станция за отпадъчни води. На площадката ѝ в местността Манаф чаир се състоя официалната церемония за отбелязване края на строителните дейности по проект „Интегриран проект за водния цикъл на град Ямбол – изграждане на градска пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол – втора фаза“, изпълняван по договор № BG16M1OP002-1.005-0001-C03/05.08.2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос „Води“ в рамките на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с бенефициент община Ямбол.

Продължителността на проекта е 94 месеца и неговото изпълнение продължава до постигане на проектните параметри на пречиствателната станция. Стойността му е 44 419 346,93 лева, безвъзмездната финансова помощ от Европейския съюз е 36 650 507,18 лева, националното съфинансиране е в размер на 6 635 318,92 лева, собственият принос на Община Ямбол е 1 133 520,83 лева.

Проектът за водния цикъл на град Ямбол е фазиран проект. Започна с финансиране от предходния програмен период на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, по който беше реконструирана водопроводната и изградена канализационната мрежа на квартал „Каргон“, включително пет канализационни помпени станции за отпадъчни води, беше включена канализационната система на Промишлената зона към бъдещата Пречиствателна станция за отпадъчни води. Изградените ВиК активи са предадени за експлоатация на ВиК оператора.

С реализацията на втората фаза на проекта завършва целият воден цикъл на град Ямбол и се решават ключови проблеми с водоснабдяването и канализацията на града – единственият областен град без пречиствателна станция за отпадъчни води днес се сдобива с едно модерно съоръжение.

Пречиствателната станция ще обслужва цялото население на областния град, включително ще пречиства водите от индустриалната зона. Предвидена е с капацитет за 110 000 еквивалент жители. В изграждането ѝ е заложена тристепенна технологична схема за пречистване на отпадъчната вода – първично стъпало – механично утаяване; вторично стъпало – биологично пречистване и третично стъпало – отстраняване на азот и фосфор. Изградени са съоръжения за обеззаразяване и за оползотворяване на отделения чрез когенерация от стабилизиране на утайката газ метан.

Церемонията по тържественото рязане на лентата на обекта започна с водосвет, отслужен от архиерейския наместник на Ямболска духовна епархия Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий в съслужение със свещеноиконом Стоян.

На церемонията присъстваха кметът на община Ямбол Валентин Ревански и неговият заместник Михаил Керемидчиев, председателят на Общински съвет – Ямбол Антон Шиков и общински съветници, Волен Дичев, временно изпълняващ длъжността областен управител на област Ямбол, Димитър Иванов, председател на Асоциация по ВиК – Ямбол, управителят на фирмата изпълнител „Елит“ Иво Диков и ръководителят на проекта Ивелина Цонева.

Кметът Валентин Ревански изтъкна в словото си: „ Истината е, че гражданите на Ямбол чакат този ден от години. Такива проекти са особено важни, защото това е инвестиция в околната среда, здравето и живота на гражданите. Всички са свидетели на неуспешното начало на този проект, но въпреки всички трудности той вече е изпълнен.

Преди да заема длъжността, която в момента изпълнявам, съм имал възможност да посетя пречиствателни станции както в България, така и в Европа. Мога да ви споделя, че по-високо технологична станция от тази наистина не съм виждал и трябва да се гордеем с това. В хода на строителните работи сме имали немалко посещения със заместник-кмета Михаил Керемидчиев, за да се запознаем със строителните работи, които се извършваха по време на строежа и монтажа на на технологичното оборудване и видяхме, че всичко се изпълнява на високо професионално ниво.

Тук е моментът да благодаря на правителството, на Министерството на околната среда и водите и на управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ за това, че повярваха, че проектът ще се изпълни, не го прекратиха, а му дадоха шанс. Благодаря на министър-председателя господин Борисов, че беше също съпричастен с проблемите на този проект и само преди няколко седмици посети пречиствателната станция, за да се убеди, че е завършена и работи. Признателен съм и на изпълнителите, че изпълниха всички предвидени работи в проекта по най-добрия начин и се надявам това да се докаже още веднъж по време на експлоатацията на съоръжението. Благодаря и на екипа, който представляваше Община Ямбол в този проект и на неговия ръководител госпожа Цонева. Сигурен съм, че е имала немалко безсънни нощи, защото имаше и трудни моменти, дори някои от тях бяха много емоционални, но най-важното е, че крайният резултат е налице.

Сега, след приемането на обекта, ще остане екипът, който ще работи. Искам да им пожелая безаварийна работа или поне да са по-малко проблемите, защото няма как в едно производство да няма подобни моменти, но те трябва да се преодоляват бързо, за да не прекъсва работният процес. И най-важното е всички, които сме били свързани с изграждането на това пречиствателно съоръжение, след като си тръгнем, да сме убедени, че сме си свършили работата по най-добрия начин и да спим спокойно, при нужда да се отзоваваме в подкрепа на екипа, подпомагайки неговата работа.

Убеден съм, че много от гражданите на Ямбол ще искат да видят това съоръжение, затова, когато обстановката в страната се нормализира, ще обявим ден на отворените врати и всеки, който иска, ще може да разгледа пречиствателната станция“.

Управителят на фирма „Елит“ Иво Диков каза: „Бих искал да споделя с вас моята лична гордост от постигнатото тук. Бих искал да изкажа благодарности към всички наши партньори, доставчици, към общинската и държавна администрация, персонално към госпожа Цонева, ръководител на проекта, за кооперативното и оперативно отношение по време на изпълнението на обекта, но най-вече бих искал да отправя своите искрени благодарности към всички членове на екипа на обединение „Елит ПСОВ Ямбол“ за безрезервната и денонощна, без да преувеличавам, работа, която доведе до резултата, който всички сами виждате. Защото един такъв проект се изпълнява не само с добра инженерингова мисъл и добър строителен подход, но и със сърце и душа.“

Кметът и управителят на фирма „Елит“ тържествено прерязаха лентата на обекта. Валентин Ревански поля с вода от бакъреното менче, пълно със здравец, за да работи безаварийно пречиствателната станция. На финала на церемонията гостите бяха почерпени с питка по стар български обичай.