Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол

Инженеринг /проектиране, строителство и авторски надзор/ за реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол