Реконструкция на 4-ти етаж на сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. Витоша №2 за нуждите на администрацията на Главен прокурор

Възложител: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Реконструкцията включваше комплексни строителни дейности. От демонтаж на старите структури до изграждането на модерни офис пространства, всичко беше изпълнено със строг контрол и надзор.

Етажът беше преобразен в съвременни и функционални офис пространства, проектирани специално за нуждите на администрацията на Главен прокурор. Внимание беше обърнато към ергономиката, комфорта и подобрената работна ефективност.

При реконструкцията се интегрираха съвременни технологии, осигуряващи ефективна комуникация и обработка на информацията. Също така, беше обърнато специално внимание на системите за безопасност, за да се гарантира защита на чувствителните данни и обекти в сградата.