Реконструкция на 4-ти етаж на сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. Витоша №2 за нуждите на администрацията на Главен прокурор

Реконструкция на 4-ти етаж на сградата на Съдебната палата в гр. София, бул. Витоша №2 за нуждите на администрацията на Главен прокурор;