Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Кубрат

„Изграждане на многофункционална спортна зала – гр. Кубрат” (период на изпълнение 2015)