Извършване на СМР и довършителни работи - Фитнес център - гр. София

Извършване на СМР и довършителни работи -  Фитнес център - гр. София, ж.к. „Младост 2”,бл. 254