Реконструкция и извършване на СМР - Етаж от промишлена сграда гр.София

Реконструкция и извършване на СМР - Етаж от промишлена сграда на адрес: гр.София, р-н „Гара Искър”, ул.”5007-ма”;