Реконструкция и извършване на СМР - Етаж от промишлена сграда гр.София

Oбектът представлява модерно и функционално работно пространство, приспособено към съвременните изисквания на бизнеса.

Реконструкцията включва интегриране на съвременни технологии и модерна инфраструктура. Обновеният етаж от промишлена сграда е оборудван с иновативни системи за енергийна ефективност и висококачествена технологична база.

Проектът е насочен към устойчивост и енергийна ефективност. Използваните материали и технологии спомагат за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък.

Разделението на пространството създава специализирани работни зони, подходящи за различни функции и дейности. Това допринася за оптимално използване на пространството и подобряване на работната ефективност.

Стремежът към безопасност и съответствие на строгите стандарти за индустриални сгради беше основен приоритет в реализацията на проекта.