Извършване на СМР - Фасада от жилищна сграда, бул. Дондуков №25, гр. София

Извършване на СМР - Фасада от жилищна сграда, бул. Дондуков №25, гр. София