Извършване на СМР и довършителни работи - УО „Максим Горки” гр. Кубрат.

Извършване на СМР и довършителни работи - УО „Максим Горки” гр. Кубрат.