Доставка на модулна пречиствателна станция за третиране на инфилтрат с дебит 40м3/ден за ОП "Строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо "Стожер'"

Пречиствателната станция, която е доставена за обекта е съчетание от високоефективни технологии и издръжливи материали, което гарантира нейната стабилност и надеждност в дългосрочен план. С дневен дебит от 40м3, тя е успешна в бързото и ефикасно третиране на инфилтрат, отговаряйки на високите стандарти за качество на водата и екологична устойчивост.

Проектът е изпълнен с пълно спазване на всички регулаторни изисквания и стандарти за почистване на отпадъчни води, като същевременно се поддържа съответствие с екологичните стандарти на региона.

Внедрените технически решения и иновации са съчетани с професионална експертност и надеждна поддръжка, осигуряващи оптималната функционалност на обекта.