Строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо "Стожер'"

Доставка на модулна пречиствателна станция за третиране на инфилтрат с дебит 40м3/ден за ОП "Строителство на втора клетка за депониране на отпадъци на територията на регионално депо "Стожер'"