Откриха разширението на пречиствателната станция в Кубрат

Церемонията по рязане на лента на разширението на пречиствателната станция за отпадъчни води в Кубрат се състоя, въпреки отсъствието на министър-председателя Бойко Борисов, който бе на посещение в Брюксел. На събитието присъстваха народните представители д-р Хасан Адемов и инж. Ахмед Ахмедов, областният управител Петър Василев, директорът на Басейнова дирекция на водите в Дунавски район с център Плевен инж. Петър Димитров, директорът на РИОСВ в Русе инж. Лилия Атанасова, кметът на Кубратска община Ремзи Халилов, кметът на Завет Ахтер Велиев, заместник-кметовете на община Кубрат Осман Чауш и Снежана Георгиева, председателят на общинския съвет в Кубрат д-р Ибрахим Яхов, представители на изпълнителите на проекта, кметове и общински съветници, граждани, журналисти.

Строително-монтажните дейности по разширението на пречиствателната станция са част от най-мащабния проект в историята на града „Строителство и реконструкция на вътрешната водопроводна и канализационна мрежа на град Кубрат и разширение на пречиствателна станция за отпадъчни води“ и е на стойност 6 657 622.40 лв. Целият проект, на стойност 46 432 021 лв. е финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“ С реализацията му се цели да се модернизира и доизгради ВиК мрежата в общината, която е от 70-те години на миналия век. Това ще намали до минимум авариите във водопреносната мрежа и ще помогне за преодоляването на огромните загуби на вода, които достигат до 60%. Очаква се да намалеят разходите по поддръжката и ремонта на водопроводната и канализационна мрежа, както и енергийният разход, да се осигури екологосъобразно отвеждане, пречистване и заустване на битовите отпадни води, което да отговаря на европейските изисквания и стандарти.

След като бе прерязана лентата и плиснато менчето с вода, гостите разгледаха самата станция. По-късно, в ритуалната зала на читалището се състоя пресконференция, относно целите и етапите на проекта, която завърши със стилен коктейл.